Begeleiding


Soms vraagt het leven om aanpassingen

Voor volwassenen, of voor gezinnen met kinderen met speciale problematiek is PGB begeleiding mogelijk. Dit is reguliere begeleiding die gegeven wordt conform de daarvoor geldende regels en afspraken.  Daar waar mogelijk wordt op holistische basis gewerkt.

In de begeleiding van Centrum Kenko staat voorop dat een mens meer is dan zijn of haar diagnose of ziektebeeld. De aanpak wordt bepaald door wie de client is, met zijn mogelijkheden, sterke kanten, en onmogelijkheden. Per client wordt gezocht naar een passende en stimulerende leefstijl. Zowel lichamelijk als emotioneel Dit is de basis van de begeleiding.

De client is onderdeel van een geheel, De leefomgeving, de natuur, maar ook spiritueel heeft een ieder eigen inzichten. Om een goede ontwikkeling te realiseren is samenwerking en contact met de leefomgeving van essentieel belang.
Centrum-KenkoDit gaat zowel over het sociale netwerk, als over contact met de begeleidende instanties. Een goede bedding op dit vlak geeft de mogelijkheid om naar betere ontwikkeling te zoeken.

Begeleiding wordt geboden op gebied van strucutureren van de dag, week en jaarindeling. Sociale vaardigheden, lichamelijk geestelijk en emotioneele ontwikkeling, aktivitetien ondernemen, hulp bij huishoudelijke taken en het indelen hiervan. Shiatsu of acupunctuur behandelingen vallen niet onder PGB begeleiding.